CAD/CAM - slovník, výrazy, pojmy a zkratky od D

CAD Fórum
CAD Studio
CAM systémy
F360.cz
BIMfo.cz
twiGIS
CAD eShop

Slovníček termínů, pojmů a zkratek z oblasti CAD/CAM a grafiky

.3ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

Hledaný výraz:
D
dbConnect
dbConnect je modul AutoCADu umožňující propojení výkresu s externími databázemi
DBX
AutoCAD Database Extension Component - uživatelské rozšíření typů objektů pro výkresovou databázi AutoCADu (DWG)
DCC
Digital Content Creation - vytváření digitálního obsahu, např. digitální zpracování videa či speciálních efektů (např. aplikace 3ds max, maya)
DCL
Dialog Control Language - formát souboru definice dialogových panelů AutoCADu ("Proteus")
DDS
DirectDraw Surface - souborový formát pro ukládání textur a kubických map okolí, používaný ve vizualizacích (formát firmy Microsoft)
Design Accelerator
Inventor Design Accelerator - funkční rozšíření Autodesk Inventoru (od R10 součástí Inventoru), bývalý Mechsoft pro Inventor
Design Review
Autodesk Design Review - aplikace pro prohlížení, připomínkování, odměřování, tisk a správu DWF souborů (publikovaná 2D/3D CAD data); dříve DWF Composer - viz www.cadstudio.cz/dwf
Design Suite
Design Suite - zvýhodněná sada aplikací Autodesk pokrývající určitý obor projektování či konstruování (viz www.cadstudio.cz/designsuite)
DesignCenter
DesignCenter - komponenta AutoCADu pro vyhledávání, zobrazování a manipulaci s obsahem výkresů (Ctrl+2)
DesignJet
(HP DesignJet) - velkoformátové tiskárny (LFP), kopírky a plotry firmy HP; světově nejprodávanější typ velkoformátových tiskových zařízení
DGN
proprietární formát souborů CAD aplikace Microstation (podporován např. i v Autodesk Map 3D)
DIESEL
Dumb Interpretively Evaluated String Expression Language - jednoduchý interpretační makrojazyk v AutoCADu a AutoCADu LT
digitizer
viz tablet
digitizér
viz tablet
Direct3D
Direct3D je API rozhraní v Microsoft Windows (částečně i v Xbox), součást DirectX API. Slouží k zobrazení a manipulaci 3D grafických objektů. Funkce Direct3D jsou podporovány téměř na všech grafických kartách s 3D akcelerátory určených pro Windows.
DirectX
Rozhraní a knihovna funkcí (API) pro 2D a 3D grafické operace a manipulaci s objekty na 32bitové platformě Microsoft Windows. Urychluje operace využitím hardwarové podpory grafických karet. Standard DirectX obsahuje funkce Direct3D, DirectSound, DirectDraw, DirectVideo, DirectPlay a DirectInput.
dithering
Rastrování - vytvoření daného odstínu namícháním rastru bodů (pixelů, teček) v nejbliších barevných odstínech. Používá se pro zdánlivé zvýšení počtu barev na 256barevných zařízeních nebo odstínů šedé na černobílých zařízeních.
DKM
Digitální Katastrální Mapa - např. ve formátu VKM
DLL
Dynamic Link Library - soubor dynamické knihovny pro Windows aplikace
dlouhé transakce
long transaction - transakce v GIS aplikacích, které pracují s relativně statickými daty, např. konverze dat, správa mapy, alternativní analýzy
DMS
Document Management System - systém pro elektronickou správu dokumentů (viz EDM)
DMT
Digitální Model Terénu - matematický model povrchu terénu vypočtený ze vstupních bodů nebo hran; většinou reprezentován trojúhelníkovou nebo čtvercovou sítí
DMÚ
Digitální Model Území
dpi
dots per inch - bodů na palec - jemnost tisku či zobrazení vyjádřená v počtu bodů na jeden palec (inch)
DPS
Dokumentace pro Provedení Stavby - projektová dokumentace (fáze stavebního projektu)
Drag-and-Drop
Táhni a pusť - metoda přesunu objektů pomocí myši.
DreamColor
viz HP DreamColor Technologies
driver
softwarový ovladač zařízení počítače (tiskárna, myš, grafická karta, ...), doplňkový modul pro operační systém
DRM
Digital Rights Management - technologie pro ochranu zájmů vlastníků obsahu (např. autorských práv) v digitálních souborech a datech (audio, video, elektronické dokumenty)
DSP
Dokumentace pro Stavební Povolení - projektová dokumentace (fáze stavebního projektu); též Digitální Signální Procesor
DTMM
Digitální Technická Mapa Města - též jako VF DTMM - výměnný souborový formát s reprezentací technické mapy města
DTP
DeskTop Publishing - příprava publikování tištěných dokumentů na počítači
dual-core
dvoujádrové CPU kombinuje dva nezávislé procesory (včetně jejich cache pamětí a cache řadičů) na jediném čipu
DUR
Dokumentace k Územnímu Řízení - projektová dokumentace (fáze stavebního projektu)
DVB
Drawing Visual Basic - projektový soubor nadstavbové aplikace AutoCADu naprogramované ve VBA
DWF
Design Web Format™ je komprimovaný formát souborů pro elektronické publikování 2D a 3D návrhových dat. Umožňuje chránit datový obsah, pracovat s hladinami, pohledy, měřítkem, vlastnostmi CAD objektů. Podporuje publikování více listů i typů souborů v jednom DWF balíčku.
DWF Composer
Autodesk DWF Composer (nyní Autodesk Design Review) - aplikace pro připomínkování, odměřování, tisk a správu DWF souborů (publikovaná 2D/3D CAD data) - viz www.cadstudio.cz/dwf
DWF Viewer
Autodesk DWF Viewer - aplikace pro prohlížení a tisk DWF souborů (publikovaná 2D/3D CAD data)
DWF Writer
Autodesk DWF Writer - tiskový ovladač pro Windows umožňující tisk z libovolné Windows aplikace přímo do souboru DWF (volně ke stažení)
DWFX
Rozšířená verze formátu DWF založená na Microsoft XPS; DWFx soubory lze nativně prohlížet ve Windows 7 a Vista.
DWG TrueConnect
Technologie Autodesku pro integraci 2D a 3D návrhů a asociativní sdílení výkresů Inventoru a AutoCADu v jediném souborovém formátu DWG
DWG
DraWinG - binární formát souborů výkresů AutoCADu. De-facto standard pro reprezentaci CAD dat. Formát specifikovaný firmou Autodesk.
DXF
Drawing Interchange Format - textový formát souborů výkresů AutoCADu. De-facto standard pro reprezentaci CAD dat v otevřeném (Autodeskem publikovaném) formátu. Textová podoba formátu DWG. DXF formát existuje i v komprimované binární podobě.
DXP
Digital eXchange Package - soubor definice úlohy z Océ Publisher
DZS
Dokumentace pro Zhotovitele Stavby - projektová dokumentace (fáze stavebního projektu)


Navrhněte úpravu nebo zařazení dalšího pojmu. Co znamená zkratka "xyz"? Viz též online slovníček příkazů AutoCADu a slovník CAD pojmů v produktech Autodesk.


Copyright © 2023 Arkance Systems CZ s.r.o.