CAD/CAM - slovník, výrazy, pojmy a zkratky od I

CAD Fórum
CAD Studio
CAD eShop
HP DesignJet - diskuse - tipy - shop

Slovníček termínů, pojmů a zkratek z oblasti CAD/CAM a grafiky

.3ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

Hledaný výraz:
I
IAI
International Alliance for Interoperability, nyní buildingSMART - nezávislé sdružení definující mezinárodní standardy, např. IFC (založeno Autodeskem, 1995)
IAM
Inventor AsseMbly - formát souborů sestav Autodesk Inventoru
ICT
(Information and Communication Technology) - označení pro informační a komunikační technologie - počítače, sítě, internet, telekomunikace
IDA
viz Design Accelerator
idrop
viz i-drop
i-drop
technologie firmy Autodesk pro interaktivní vkládání obsahu (symbolů, bloků, textur, materiálů) z webu přímo do CAD aplikace - viz např. www.cadforum.cz/catalog
IDW
Inventor DraWing - formát výkresového souboru Autodesk Inventoru
IFC
Industry Foundation Classes - standard pro výměnu dat (především v oblasti stavebnictví) definovaný mezinárodní organizací buildingSMART, dříve IAI (spoluzaložena Autodeskem)
IGES
International Graphics Exchange Specification - výměnný souborový formát pro CAD data používaný ve strojírenství. Specifikován výborem ANSI.
ILM
Information Lifecycle Management - správa informací po celou dobu jejich života - klasifikace, ukládání, zálohování, archivace, stálá dostupnost, vyhledávání
IMHO
(In My Humble Opinion) podle mého skromného názoru - zkratka používaná v e-mailových diskusích
IMIP
Institut Městské Informatiky Praha (zrušeno)
Impression
viz Autodesk Impression
Infraworks
Autodesk Infraworks - BIM/GIS aplikace pro koncepční modelování rozsáhlých projektů, pro urbanismus, inženýrské stavby, developerské projekty (viz www.cadstudio.cz/infraworks)
instance
pojem objektového programování - konkrétní (jednotlivý) výskyt daného obecného objektu či třídy
Inventor
Autodesk Inventor - hlavní strojírenská 3D aplikace Autodesku; adaptivní modelování složitých objemových i povrchových součástí a sestav; světově nejprodávanější 3D MCAD aplikace (viz www.cadstudio.cz/inventor)
Inventor Fusion
Inventor Fusion - starší nástroj pro přímé 3D modelování - součást Autodesk Inventoru (nyní viz Fusion 360)
Inventor HSM
nadstavbový CAM modul Autodesku pro Inventor doplňující funkce pro obrábění a tvorbu CNC programů (www.cadstudio.cz/cam)
Inventor Link
(dříve: Inventor Companion) - modul AutoCADu Mechanical a Mechanical Desktopu umožňující přímou práci se soubory ve formátu Autodesk Inventoru
Inventor Professional
Autodesk Inventor Professional - strojírenská 3D aplikace Autodesku pro adaptivní modelování složitých objemových i povrchových součástí a sestav doplněná o profesní funkce z oblasti elektromechaniky, FEA/MKP, dynamické simulace a potrubních systémů
InventorCAM
nadstavbový modul pro Autodesk Inventor doplňující funkce pro obrábění a tvorbu CNC programů (www.cadstudio.cz/inventorcam)
IPD
Integrated Project Delivery (elektronické předávání projektu) - metodika sdílení dat a spolupráce na stavebních projektech, využití BIM technologií
iPROJECT
Systém pro správu dokumentů. Produkt firmy CAD Studio. Snadná správa dokumentů prostřednictvím web prohlížeče pro firemní intranety nebo internet. Viz www.iproject.cz
IPT
Inventor ParT - formát souborů modelovaných součástí Autodesk Inventoru
IrDA
Infrared Data Association - sada protokolů pro bezdrátovou infračervenou komunikaci mezi dvěma mobilními zařízeními vzdálenými do 1-2 metrů. Rychlost komunikace 115kb/s nebo 4Mb/s. Zakladatelem IrDA je Hewlett-Packard.
IRG
Intelligent Reverse Geocoding - technologie Autodesku pro převod geografické souřadnice na adresu; inteligence spočívá v zobrazení popisu typu "2 kilometry od letiště Ruzyně" místo "Evropská 43, Praha 6".
ISKN
Informační Systém Katastru Nemovitostí
ISM
Image Support Module - rozhraní ARX aplikace mezi AutoCADem a modelem jádra pro zpracování rastrových obrázků
ISOGEN
CAD aplikace pro tvorbu izometrických potrubních výkresů z PCF souborů (viz www.cadstudio.cz/isogen)


Navrhněte úpravu nebo zařazení dalšího pojmu. Co znamená zkratka "xyz"? Viz též online slovníček příkazů AutoCADu a slovník CAD pojmů v produktech Autodesk.


Copyright © 2015 CAD Studio a.s.