CAD/CAM - slovník, výrazy, pojmy a zkratky od I

CAD Fórum
CAD Studio
CAM systémy
F360.cz
BIMfo.cz
twiGIS
CAD eShop

Slovníček termínů, pojmů a zkratek z oblasti CAD/CAM a grafiky

.3ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

Hledaný výraz:
I
IAI
International Alliance for Interoperability, nyní buildingSMART - nezávislé sdružení definující mezinárodní standardy, např. IFC (založeno Autodeskem, 1995)
IAM
Inventor AsseMbly - formát souborů sestav Autodesk Inventoru
ICT
(Information and Communication Technology) - označení pro informační a komunikační technologie - počítače, sítě, internet, telekomunikace
IDA
viz Design Accelerator
idrop
viz i-drop
i-drop
technologie firmy Autodesk pro interaktivní vkládání obsahu (symbolů, bloků, textur, materiálů) z webu přímo do CAD aplikace - viz např. www.cadforum.cz/catalog
IDW
Inventor DraWing - formát výkresového souboru Autodesk Inventoru
IFC
Industry Foundation Classes - uznávaný otevřený standard pro výměnu CAD/BIM dat (především v oblasti stavebnictví) definovaný mezinárodní organizací buildingSMART, dříve IAI (založena 1996 z iniciativy Autodesku)
IGES
International Graphics Exchange Specification - výměnný souborový formát pro CAD data používaný ve strojírenství. Specifikován výborem ANSI.
ILM
Information Lifecycle Management - správa informací po celou dobu jejich života - klasifikace, ukládání, zálohování, archivace, stálá dostupnost, vyhledávání
IMHO
(In My Humble Opinion) podle mého skromného názoru - zkratka používaná v e-mailových diskusích
IMIP
Institut Městské Informatiky Praha (zrušeno)
Impression
viz Autodesk Impression
Infraworks
Autodesk Infraworks - BIM/GIS aplikace pro koncepční modelování rozsáhlých projektů, pro urbanismus, inženýrské stavby, developerské projekty (viz www.cadstudio.cz/infraworks)
instance
pojem objektového programování - konkrétní (jednotlivý) výskyt daného obecného objektu či třídy
Inventor
Autodesk Inventor - hlavní strojírenská 3D aplikace Autodesku; adaptivní modelování složitých objemových i povrchových součástí a sestav; světově nejprodávanější 3D MCAD aplikace (viz www.cadstudio.cz/inventor)
Inventor Fusion
Inventor Fusion - starší nástroj pro přímé 3D modelování - součást Autodesk Inventoru (nyní viz Fusion 360)
Inventor HSM
nadstavbový CAM modul Autodesku pro Inventor doplňující funkce pro obrábění a tvorbu CNC programů, nyní Inventor CAM (www.cadstudio.cz/cam)
Inventor Link
(dříve: Inventor Companion) - modul AutoCADu Mechanical a Mechanical Desktopu umožňující přímou práci se soubory ve formátu Autodesk Inventoru
Inventor Professional
Autodesk Inventor Professional - strojírenská 3D aplikace Autodesku pro adaptivní modelování složitých objemových i povrchových součástí a sestav doplněná o profesní funkce z oblasti elektromechaniky, FEA/MKP, dynamické simulace a potrubních systémů
InventorCAM
nadstavbový modul pro Autodesk Inventor doplňující funkce pro obrábění a tvorbu CNC programů (www.cadstudio.cz/inventorcam)
IPD
Integrated Project Delivery (elektronické předávání projektu) - metodika sdílení dat a spolupráce na stavebních projektech, využití BIM technologií
iPROJECT
Systém pro správu dokumentů. Produkt firmy CAD Studio. Snadná správa dokumentů prostřednictvím web prohlížeče pro firemní intranety nebo internet. Viz www.cadstudio.cz/iproject
IPT
Inventor ParT - formát souborů modelovaných součástí Autodesk Inventoru
IrDA
Infrared Data Association - sada protokolů pro bezdrátovou infračervenou komunikaci mezi dvěma mobilními zařízeními vzdálenými do 1-2 metrů. Rychlost komunikace 115kb/s nebo 4Mb/s. Zakladatelem IrDA je Hewlett-Packard.
IRG
Intelligent Reverse Geocoding - technologie Autodesku pro převod geografické souřadnice na adresu; inteligence spočívá v zobrazení popisu typu "2 kilometry od letiště Ruzyně" místo "Evropská 43, Praha 6".
ISKN
Informační Systém Katastru Nemovitostí
ISM
Image Support Module - rozhraní ARX aplikace mezi AutoCADem a modelem jádra pro zpracování rastrových obrázků
ISOGEN
CAD aplikace pro tvorbu izometrických potrubních výkresů z PCF souborů (viz www.cadstudio.cz/isogen)
IWMS
Integrated Workplace Management System - softwarová platforma pro správu pracovních míst, včetně nemovitostí, infrastruktury a majetku


Navrhněte úpravu nebo zařazení dalšího pojmu. Co znamená zkratka "xyz"? Viz též online slovníček příkazů AutoCADu a slovník CAD pojmů v produktech Autodesk.


Copyright © 2023 Arkance Systems CZ s.r.o.