CAD/CAM - slovník, výrazy, pojmy a zkratky od M

CAD Fórum
CAD Studio
CAM systémy
F360.cz
BIMfo.cz
twiGIS
CAD eShop

Slovníček termínů, pojmů a zkratek z oblasti CAD/CAM a grafiky

.3ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

Hledaný výraz:
M
M2S
Maintenance-to-Subscription - zvýhodněný přechod z programu údržby na program předplatného Autodesku
MAI
Mechanical Applications Initiative - program Autodesku 'MAI' tvoří skupina vybraných vývojářů strojírenských aplikací, světových špiček v daném oboru
Maintenance
Maintenance Plan - plán údržby (původně: Maintenance Subscription) - pravidelný poplatek zajišťující průběžné aktualizace trvalých licencí software Autodesku a přístup k doplňkovým službám
makro
posloupnost několika uživatelských operací nadefinovaná za účelem zefektivnění a zautomatizování často používaných či opakovaných postupů
mandatory subscription
povinné subscription - některé softwarové licence je nutné zakoupit včetně povinného předplatného
Map 3D
viz AutoCAD Map
MapGuide Studio
Autodesk MapGuide Studio je authoring aplikace pro pohodlnou přípravu a konverzi geoprostorových dat pro internetové publikování prostřednictvím GIS serveru Autodesk MapGuide Enterprise
MapGuide
Autodesk MapGuide - klient-server aplikace pro intranetové a internetové publikování GIS/FM informací (vektorová a rastrová grafika, navázané databázové a textové informace) - viz www.cadstudio.cz/mapguide
MapServer
Autodesk MapServer Enterprise - klient-server aplikace pro intranetové a internetové publikování GIS/FM informací (vektorová a rastrová grafika, navázané databázové a textové informace); Open Source MapServer Foundation
MaxScript
skriptovací programovací jazyk aplikace 3ds max
Maya
Autodesk Maya - 3D aplikace pro modelování a fotoeralistické vizualizace a animace; od divize Autodesk Multimedia (dříve Discreet) - viz www.cadstudio.cz/maya
MCAD
Mechanical CAD - strojírenské CAD aplikace
MDAC
Microsoft Data Access Components - Microsoft technologie pro zpřístupnění dat (většinou databázových); zahrnuje Active X Data Objects (ADO), OLE DB a Open Database Connectivity (ODBC)
MDB
Microsoft DataBase - databázový soubor vytvořený např. pomocí MS Access nebo rozhraním MS JET.
MDE
Multiple Document Environment - prostředí AutoCADu umožňující práci s několika otevřenými výkresy najednou, včetně přepínání kontextu příkazů
MDI
Multiple Document Interface - technika správy oken v MS Windows, kde okna několika dokumentů jsou potomky rodičovského okna aplikace
MDT
viz Mechanical Desktop
Mechanical Desktop
Autodesk Mechanical Desktop - strojírenská 3D aplikace Autodesku postavená na jádru AutoCADu. Nyní součástí produktu Inventor Series.
Mental Ray
Rendrovací produkt firmy Mental Images a technologie využívaná v produktech Autodesku pro tvorbu fotorealistických vizualizací metodou 'ray tracing'
MEP
Mechanical, Electrical, Plumbing - stavební obor strojního zařízení, elektrorozvodů a potrubních rozvodů; část TZB
MFP
Multi-Function Printer - multifunkční zařízení. Kromě tisku podporuje i skenování, kopírování, popř. odesílání e-mailem, publikování na internet či faxování.
MIS
Městský Informační Systém
MJA
(MaJor Account agreement) - forma zvýhodněné dodavatelské smlouvy při nákupu většího objemu Autodesk licencí
MKP
viz FEM
MPF
Main Program File - řídící soubor hlavního programu pro CNC řízení
MrSID
(Multi-resolution Seamless Image Database) - vysoce komprimovaný rastrový formát, vyvinutý firmou LizardTech. Používán hojně pro ukládání mapových a GIS informací. Podporován např. v programech Autodesk Map, Raster Design a Civil 3D (přípona .SID).
MrSID
Multi-Resolution Seamless Image Database - rastrový souborový formát
MSIE
MicroSoft Internet Explorer - světově nejrozšířenější prohlížeč internetu (browser)
MText
Odstavcový text (víceřádkový). Typ textového objektu výkresu.
Mudbox
Autodesk Mudbox je aplikace pro 3D navrhování sochařskými postupy (3D painting), pro CAD modelování atypických tvarů
MVD
(Model Vie Definition) - XML definice pohledu na model, podmnožina formátu IFC, definuje požadavky na zobrazení modelu, co do úrovně detailu, množství obsažených informací a účelu použití.


Navrhněte úpravu nebo zařazení dalšího pojmu. Co znamená zkratka "xyz"? Viz též online slovníček příkazů AutoCADu a slovník CAD pojmů v produktech Autodesk.


Copyright © 2023 Arkance Systems CZ s.r.o.