CAD/CAM - slovník, výrazy, pojmy a zkratky

CAD Fórum
CAD Studio
CAM systémy
F360.cz
BIMfo.cz
twiGIS
CAD eShop

Slovníček termínů, pojmů a zkratek z oblasti CAD/CAM a grafiky

.3ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ

Hledaný výraz:
Zadejte hledaný výraz (či jeho část), nebo klepněte na počáteční písmeno pro výpis obsahu slovníku obsahujícího CAD pojmy, termíny, zkratky, akronymy a terminologie.

A
A360
Autodesk A360 - správa dokumentů v cloudu, včetně sdílení, prohlížení, týmové spolupráce, podpory více než 70 CAD formátů
AAC Solutions
Dřívější název společnosti CAD Studio, původního provozovatele této web služby
AAR
Autodesk Authorized Reseller - autorizovaný prodejce firmy Autodesk, dealer produktů Autodesku (též Value Added Reseller)
ACAD
viz AutoCAD
ACADA
viz AutoCAD Architecture
ACADE
viz AutoCAD Electrical
ACADM
viz AutoCAD Mechanical
ACAP
Autodesk Certified Animation Program - program certifikace plug-in aplikací pro 3ds max (původně 'Discreet Certified 3ds Max Plug-in Program')
ACC
Autodesk Construction Cloud - populární společné datové prostředí (CDE) pro týmovou spolupráci na BIM projektech v cloudu. ACC je platforma sjednocující specializované nástroje pro projekt stavby, její výstavbu a správu. Na ACC jsou založeny produkty jako Autodesk Docs, Build nebo BIM Collaborate Pro, nebo vývojářská platforma Forge.
ACIS
3D modelovací jádro (technologie) dříve používané AutoCADem a dalšími CAD aplikacemi. Z jádra ACIS vychází i geometrické 3D jádro Autodesk Shape Manager používané v aplikacích Autodesku pro objemové a plošné modelování. Textovou reprezentací je formát SAT. (Zkratka ACIS je z: "Andy, Charles, Ian's System")
ActiveX
Programátorské rozhraní a sada technologií a nástrojů firmy Microsoft pro komponentizaci Windows- a Web-aplikací a práci s objekty.
ACTM
ACTion Macro - souborový formát maker Záznamníku akcí (Action recorder) AutoCADu
adaptivní degradace
Metoda pro urychlení zobrazení 3D objektů. Při pohybu objektu nebo scény se geometrie dočasně zobrazí v rychlejším, zjednodušeném tvaru. Využíváno např. v Inventoru, 3ds max, atd.
ADC
viz DesignCenter
add-on lokalizace
jazyková lokalizace produktu formou doplňkové (např. české) instalace k jeho originální (např. anglické) verzi
ADE
AutoCAD Data Extension - původní nadstavbový modul Autodesku pro databázové operace a GIS v AutoCADu R12; jeho následovníkem byl Autodesk Map
ADI
Autodesk Device Interface - specifikace rozhraní pro tvorbu ovladačů periferních zařízení pro komunikaci s AutoCADem a dalšími produkty firmy Autodesk
AdLM
Autodesk License Manager - správce síťových licencí Autodesk (serverová licenční komponenta Autodesk aplikací) - FlexLM, dříve Élan.
ADMS
Autodesk Data Management Server - serverová komponenta pro Autodesk Vault, Productstream nebo Obsahové centrum Inventoru
ADN
Autodesk Developer Network - skupina Autodeskem autorizovaných vývojářů
Adobe Acrobat Reader
Bezplatná aplikace firmy Adobe pro zobrazování a tisk souborů formátu .PDF
ADP
ADP - souborový formát výkresů
ADSK
.ADSK - výměnný formát firmy Autodesk (od verzí 2010) založený na XML, používaný např. pro přenos 3D modelů Inventor - Revit - Civil 3D (ADSK = též burzovní symbol Autodesk)
ADT
viz Architectural Desktop
Advance Steel
Autodesk Advance Steel - aplikace pro 3D navrhování a projektování ocelových konstrukcí, efektivnější tvorbu výrobní dokumentace včetně NC kódů (www.cadstudio.cz/advancesteel)
AEC
Architecture, Engineering, Construction - obor architektury a stavebnictví
AECO
Architecture, Engineering, Construction, Operations - obor architektury, stavebnictví a provozu staveb
AGP
Advanced Graphics Port - hardwarové rozhraní pro grafické akcelerátory (karty)
AIMS
Autodesk Infrastructure Map Server - GIS server a nástroje pro přípravu, správu a publikování geoprostorových dat, využívající Oracle nebo SQL server (viz www.cadstudio.cz/topobase)
AiO
All-in-One (vše v jednom) - označení multifunkčních zařízení sdružujících většinou funkce tiskárny, skeneru, kopírky a faxu
AIP
viz Autodesk Inventor Professional
AIS
viz Inventor
AJAX
Asynchronous JavaScript and XML - skriptovací web technologie (klient/server)
aktivační kód
(též 'autorizační kód') - authorization code - sekvence znaků poskytnutá výrobcem software po prokázání nákupu dané licence programu; kód aktivuje tuto licenci a umožní tak další používání programu
AMD
Advanced Micro Devices - přední výrobce procesorů a grafických karet (dříve karet ATI)
AMDEU
AMDEU - Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility - pomůcka pro převod CAD formátů v CAM aplikacích (viz ATF)
AME
Advanced Modelling Extension - původní nadstavbový modul Autodesku pro 3D modelování v AutoCADu R12; jeho následovvníkem byl AutoCAD Designer a Mechanical Desktop
animace
zdánlivý pohyb vytvořený pomocí po sobě rychle za sebou zobrazených snímků
ANSI
American National Standards Institute - americká instituce pro národní oborové standardy
antialiasing
Potlačení vjemu zubatosti šikmých a oblých hran v počítačové grafice. Dosahuje se přiřazením přechodových odstínů obrysovým pixelům.
AOTC
Autodesk Official Training Courseware - oficiální školicí materiály Autodesku
APF
(Aruba Packet File) souborový formát modelů aplikace Autodesk Showcase
API
Application Programming Interface - programátorské rozhraní pro řízení dané aplikace. Většinou ve formě knihoven, podprogramů a doprovodné dokumentace.
Application Manager
(nově: Desktop App) Systémová komponenta Windows upozorňující na aktualizace a subscription doplňky produktů Autodesk (2015 a výše)
APS
Autodesk Platform Services - vývojová platforma a API pro tvorbu samostatných web aplikací postavených na jádru Autodesk produktů a s využitím souborových CAD a BIM formátů Autodesk (dříve Forge)
Architectural Desktop
Autodesk Architectural Desktop (nyní AutoCAD Architecture) - architektonická a stavební aplikace Autodesku postavená na jádru AutoCADu (viz www.cadstudio.cz/adt)
ARKANCE
Arkance Systems s.r.o. - název společnosti provozující tuto web službu, dodavatel CAD/CAM/BIM/GIS řešení, globální Platinum Partner Autodesku
ARX
Autocad Runtime eXtension - soubor kompilované nadstavbové aplikace AutoCADu (většinou naprogramované v C++)
ASC
Autodesk Systems Center - systémové středisko Autodesku, partnerský statut autorizovaného prodejce firmy Autodesk
ASCII
American Standard Code for Information Interchange - mezinárodně používané kódování základní sady znaků anglické abecedy, čísel, interpunkčních znamének a dalších obvyklých znaků.
ATC
Autodesk Training Center - autorizované školicí středisko firmy Autodesk
ATF
ATF - Autodesk Translation Framework - jádro pro konverzi CAD formátů v CAM aplikacích a v Max/Maya
ATIL
Autodesk Technical Imaging Library - knihovna funkcí pro přístup k rastrovým obrázkům v AutoCADu a dalších programech Autodesku
AUGI
Autodesk User Group International - mezinárodní skupina uživatelů Autodesk produktů (www.augi.com)
AutoCAD
AutoCAD - obecná 2D/3D CAD aplikace firmy Autodesk; světově nejrozšířenější CAD program; editor DWG souborů a platforma pro nadstavbové aplikace (viz www.cadstudio.cz/autocad)
AutoCAD 360
AutoCAD 360 - mobilní a web verze AutoCADu pro Android, iPad a iPhone (Apple iOS), Mac a Windows využívající cloud technologie; DWG kompatibilní
AutoCAD Architecture
architektonická a stavební aplikace Autodesku postavená na jádru AutoCADu (dříve Architectural Desktop; viz www.cadstudio.cz/adt)
AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Civil 3D - aplikace Autodesku pro pozemní stavitelství, zeměměřičství, zemní práce, liniové stavby a dopravní inženýrství postavená na jádru AutoCADu (viz www.cadstudio.cz/civil3d)
AutoCAD ecscad
AutoCAD ECSCAD - elektro-aplikace postavená na jádru AutoCADu. Doplňuje obecnou funkčnost AutoCADu o funkce kreslení elektrických schemat založené na projektové databázi. (viz www.cadstudio.cz/ecscad)
AutoCAD Electrical
AutoCAD Electrical - elektro-aplikace Autodesku postavená na jádru AutoCADu. Doplňuje obecnou funkčnost AutoCADu o funkce kreslení elektrických schemat, kontaktní pole, křížové reference a vazbu na Inventor Professional. (viz www.cadstudio.cz/acade)
AutoCAD LT
AutoCAD LT - obecná 2D CAD aplikace firmy Autodesk pro rýsování či příležitostné uživatele; jediná CAD aplikace 100% kompatibilní s DWG fomátem AutoCADu (viz www.cadstudio.cz/autocadlt)
AutoCAD Map
AutoCAD Map 3D - aplikace Autodesku pro mapování, práci s topologiemi, přípravu GIS dat (2D/3D/rastry, databáze) a tvorbu mapových knih postavená na jádru AutoCADu; FDO klient Oracle Spatial a ArcSDE (viz www.cadstudio.cz/map)
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Mechanical - strojírenská aplikace Autodesku postavená na jádru AutoCADu. Doplňuje obecnou funkčnost AutoCADu o strojařské funkce, výpočty a katalogy normalizovaných součástí. (viz www.cadstudio.cz/acadm)
AutoCAD MEP
(dříve Autodesk Building Systems, ABS) - stavební aplikace Autodesku pro TZB projektování postavená na jádru AutoCADu
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Plant 3D - aplikace Autodesku pro návrh potrubních technologických celků postavená na jádru AutoCADu (viz www.cadstudio.cz/plant3d)
AutoCAD WS
AutoCAD WorkSpace/WebService (nyní AutoCAD 360) - mobilní a web verze AutoCADu pro Android, iPad, iPod a iPhone (Apple iOS) a Mac využívající cloud technologie
Autodesk
Autodesk, Inc. - přední světový výrobce software pro navrhování - CAD, GIS, multimedia (www.autodesk.com)
Autodesk Civil 3D
viz AutoCAD Civil 3D
Autodesk Desktop App
(Počítačová aplikace Autodesk) Systémová komponenta Windows upozorňující na aktualizace a subscription doplňky produktů Autodesk (2017 a výše)
Autodesk Forge
Autodesk Forge - vývojová platforma a API pro tvorbu samostatných web aplikací postavených na jádru Autodesk produktů a s využitím souborových CAD a BIM formátů Autodesk - nyní Autodesk Platform Services (APS)
Autodesk ID
jednotný identifikátor uživatele - uživatelský účet Autodesku umožňující přístup k zabezpečeným web službám (zřízení je zdarma)
Autodesk Impression
ilustrační grafická aplikace vytvářejíci "kreslené" výstupy asociativní s CAD daty formátu DWG a DWF (viz www.cadstudio.cz/impression)
Autodesk Map
viz AutoCAD Map
Autodesk Platform Services
viz APS
Autodesk Raster Design
AutoCAD Raster Design (dříve 'CAD Overlay') - nadstavbová aplikace Autodesku nad AutoCAD (Map, ADT...) pro editaci, převod a zpracování rastrových dat (např. scannované výkresy či fotogrammetrické obrázky)
Autodesk Revit
viz Revit
Autodesk Simulation
AutoCAD Simulation - CAE aplikace Autodesku pro nelineární statické a dynamické analýzy, simulace a optimalizace 3D modelů (viz www.cadstudio.cz/simulation)
AutoLISP
viz LISP
autorizační kód
viz aktivační kód
AutoSketch
Nejjednodušší CAD aplikace firmy Autodesk, 2D kreslicí (drafting) program
axonometrie
technika kreslení reprezentující trojrozměrné objekty na dvojrozměrném médiu (papíře); vertikální rozměry jsou v měřítku, diagonální směry jsou zkreslené (izometrická, dimetrická a trimetrická projekce)


Navrhněte úpravu nebo zařazení dalšího pojmu. Co znamená zkratka "xyz"? Viz též online slovníček příkazů AutoCADu a slovník CAD pojmů v produktech Autodesk.


Copyright © 2023 Arkance Systems CZ s.r.o.